Redizajn
Vizualna identiteta
Barvna paleta
Kreativno vodenje
Spletno oblikovanje
Foto in video

Za projektivni biro Lineal smo pripravili celovito prenovo celostne grafične podobe, pri čemer smo obdržali obstoječi logotip podjetja. Nova barvna shema je poenostavljena in zasnovana iz sodobnejšega, čistejšega in živahnejšega tona zelene barve ter nevtralnih sivih odtenkov, ki predstavljajo protiutež in komunicirajo resnost. Del nove pojavnosti predstavlja tudi novi dinamični grafični element, ki omogoča kreativno rabo, saj ga je mogoče pozicionirati in sestavljati na najrazličnejše načine.

Navdih za spremljevalni grafični element izhaja iz linij, ki so skupne vsem projektom podjetja (promet, BIM, vodovod, komunala, …). Linije poleg osnovne dejavnosti komunicirajo tudi povezovanje in neločljivo povezanost oddelkov. Vsak oddelek je tudi podaljšek drugega in obratno. Osebnost blagovne znamke: jasno začrtani cilji (linija, pot, smer), strokovna (ustrezna, pregledna, urejena), sodobna, tehnološka (čiste, žive barve), prijazna (svetlo), dobri odnosi (povezave).

V sklopu prenove celostne grafične podobe smo prenovili tudi spletno stran, s katero smo želeli nakazati novo smer komunikacije, ki v ospredje postavlja zaposlene kot ključno prvino uspeha podjetja. Oblikovno smo jo zastavili tako, da je jasna in pregledna, saj ni namenjena le strokovni, temveč tudi laični javnosti, ki vsak dan uporablja rešitve podjetja. Z uporabo dinamičnih prvin smo na zanimivejši način predstavili procese informacijskega modeliranja v gradbeništvu, storitve podjetja in časovnico razvoja, s tem pa tudi pokazali, da je podjetje strokovno in tehnološko napredno.

Oblikovanje: WDS — Fotografije: Sami Rahim — Kreativno vodenje: WDS